De basisprincipes van ACT: Een inleiding tot Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een op mindfulness gebaseerde gedragstherapie die mensen helpt om flexibel om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens, zodat ze kunnen werken aan een rijk en waardevol leven. In deze blog zullen we de belangrijkste principes van ACT verkennen en begrijpen hoe deze therapie kan bijdragen aan het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Wat is Acceptance and Commitment Therapy?

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van psychotherapie die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit door middel van acceptatie, mindfulness en waarden-gebaseerde actie. In plaats van te proberen om negatieve gedachten en emoties te elimineren, richt ACT zich op het accepteren van deze ervaringen en het nemen van waardevolle acties die in lijn zijn met persoonlijke waarden.

De zes kernprocessen van ACT

ACT maakt gebruik van zes kernprocessen om psychologische flexibiliteit te bevorderen:

 1. Acceptatie: Het volledig toestaan van gedachten en gevoelens, zonder te proberen ze te veranderen of te vermijden.
 2. Defusie: Het loskoppelen van gedachten van hun betekenis, zodat ze minder invloed hebben op ons gedrag.
 3. Contact met het hier en nu: Het bewust aanwezig zijn in het huidige moment, met open aandacht en zonder oordeel.
 4. Zelf-als-context: Het ontwikkelen van een perspectief waarin gedachten en gevoelens worden gezien als tijdelijke gebeurtenissen in plaats van als de werkelijkheid.
 5. Waarden: Het identificeren van persoonlijke waarden en doelen die belangrijk zijn in het leven.
 6. Toegewijde actie: Het nemen van concrete stappen en gedragingen die in lijn zijn met onze waarden, zelfs als dat ongemak met zich meebrengt.

De voordelen van ACT

Acceptance and Commitment Therapy biedt verschillende voordelen, zoals:

 • Het vergroten van psychologische flexibiliteit en veerkracht.
 • Het verminderen van vermijdingsgedrag en psychische klachten.
 • Het verbeteren van de relatie met negatieve gedachten en emoties.
 • Het ontwikkelen van een groter gevoel van waarden en zingeving.
 • Het bevorderen van gedragsverandering en groei.

ACT in de praktijk

ACT kan worden toegepast op verschillende gebieden van het leven, waaronder:

 • Gezondheid en welzijn: Het omgaan met chronische pijn, stress en andere gezondheidsproblemen.
 • Werk en carrière: Het vergroten van werkplezier, effectiviteit en voldoening.
 • Relaties: Het verbeteren van communicatie en verbinding met anderen.
 • Persoonlijke groei: Het ontdekken en nastreven van persoonlijke waarden, het stellen van doelen en het creëren van een zinvol leven.

Hoe kun je ACT toepassen?

Het toepassen van ACT in je dagelijks leven kan enige oefening vergen, maar hier zijn enkele praktische tips om mee te beginnen:

 1. Cultiveer mindfulness: Neem regelmatig de tijd om bewust aanwezig te zijn in het huidige moment. Observeer je gedachten, gevoelens en fysieke sensaties zonder oordeel.
 2. Accepteer je gedachten en gevoelens: Sta jezelf toe om gedachten en gevoelens toe te laten, zelfs als ze ongemakkelijk zijn. Herinner jezelf eraan dat gedachten slechts gedachten zijn en geen absolute waarheden.
 3. Identificeer je waarden: Reflecteer op wat echt belangrijk voor je is in het leven. Welke waarden wil je nastreven? Dit kunnen bijvoorbeeld liefde, avontuur, creativiteit of vriendelijkheid zijn.
 4. Stel doelen op basis van je waarden: Zet concrete stappen om je waarden in actie om te zetten. Formuleer doelen die in lijn zijn met je waarden en neem kleine, haalbare stappen om deze doelen te bereiken.
 5. Oefen toegewijde actie: Handel in overeenstemming met je waarden, zelfs als het ongemak met zich meebrengt. Stap uit je comfortzone en doe wat nodig is om je doelen te realiseren.
 6. Wees vriendelijk voor jezelf: Cultiveer zelfcompassie en vriendelijkheid jegens jezelf. Behandel jezelf met dezelfde zorg en begrip als je een goede vriend zou behandelen.

Conclusie

Acceptance and Commitment Therapy biedt een waardevolle benadering om psychologische flexibiliteit te vergroten en een zinvol leven te leiden. Door middel van acceptatie, mindfulness en toegewijde actie kunnen we leren omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens, terwijl we tegelijkertijd werken aan het bereiken van onze persoonlijke waarden en doelen. Probeer de basisprincipes van ACT toe te passen in je dagelijks leven en ontdek de positieve veranderingen die het kan brengen. Om dit te leren kun je bijvoorbeeld terecht bij Invivo ACT Academy.

Onthoud dat het beoefenen van ACT en ACT Training tijd en geduld vergt. Geef jezelf de ruimte om te groeien en wees mild voor jezelf tijdens dit proces. Met consistentie en oefening kun je de principes van ACT integreren en een leven leiden dat in lijn is met je waarden.

https://invivoactacademy.nl/
gerelateerde Blog
Inhoudsopgave