Het belang van profiling

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de definitie van profiling als volgt beschreven: “Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens waarbij aan de hand van de persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie en/of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.”

Profiling het grootste gevaar voor privacy

De grote noemer waaruit privacyschending op dit moment steeds meer plaatsvindt is profiling. Profiling heeft als doel het totaal volgen van hele populaties of doelgroepen om middels in te stellen criteria en normen zogenaamde “outliers” te identificeren. Outliers zijn afwijkingen van de norm, mensen die ander gedrag vertonen, dan de gewone mensen, of een specifieke groep die de interesse heeft van de overheid, wie dat ook mag zijn. Mensen die rekeningen open hebben staan, te hard rijden, in een groep samenkomen, advocaten, journalisten, politieagenten, vliegtuigpassagiers, uitkeringsgerechtigden, sekteleden etc. Identificeren en volgen maar, wie weet zit er iemand tussen die binnen een bepaalde zoekterm valt of in overtreding is, omdat hij/zij niet aan de regels heeft gehouden.

Is profiling nu verboden onder de AVG?

Dat de komst van de AVG zorgt voor veel onzekerheid bij marketeers en compliance-verantwoordelijken is wel zo duidelijk. Met name de vraag wat nou profiling is roept nog veel onduidelijkheid bij mensen op. Want is profiling straks verboden of niet?

De laatste maanden ligt bij bijna alle organisaties het aandacht op de nieuwe richtlijnen en het implementeren van processen om aan de richtlijnen te voldoen. Echter, nog niet alle richtlijnen zijn volledig duidelijk. Met name de vraag wat nou profiling is roept nog veel onduidelijkheid op bij velen. Daarnaast denken veel mensen dat profiling verboden is of verboden gaan worden. Dat is niet het geval, er zijn alleen een aantal regels waar je aan moet houden rond profiling. Het is dus verstandig die regels goed te kennen. Maar profiling is een waardevol instrument op het gebied van marketing, dus het zou zonde zijn om dit niet te gebruiken op basis van een misverstand dat de wet het niet zou toestaan.

Wat is online profiling?

Bij profiling (ook wel audience discovery genoemd) wordt een profiel opgebouwd rond klanten en/of prospects. Deze informatie kan worden ingezet om producten gericht onder de aandacht te brengen door middel van online advertenties of direct marketing. Het inzetten van profielen voor gerichte advertenties wordt targeting genoemd. Een profiel kan bijvoorbeeld bestaan uit internetpagina’s die een bezoeker heeft bezocht, geslacht, leeftijd, sociale klasse (demografische kenmerken), producten die hij in het verleden heeft aangeschaft en een locatie. Interesses vanuit bezochte internetpagina’s kunnen worden verkregen door bezoekers met behulp van cookies te volgen over het internet.

 

gerelateerde Blog
Inhoudsopgave