Hoe herken je iemand met een licht verstandelijke handicap?

Een lichtverstandelijke beperking ook wel LVB, is een beperking op de geest. Cognitieve ontwikkelingen lopen achter bij mensen die een LVB hebben. Het sociaal aanpassingsvermogen is dan dus ook minder dan bij mensen zonder een LVB. Meestal hebben mensen die een LVB hebben het, maar lastig met vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven. Een LVB ontwikkeld zich in de periode van opgroeien (tot ongeveer 22). Het herkennen van een LVB kan en zal heel veel problemen voorkomen, daarom geef ik u hier een lijst met wat dingen die als herkenningspunt gebruikt kunnen worden.

Herkennen

Bij sommige mensen heb je gewoon een niet-pluis gevoel maar je weet niet perse waar dit aan ligt. Dit gevoel kan bij iemand opkomen omdat hij of zij niet makkelijk vrienden kan maken, het lastig vind een baan te behouden, veel blijft zitten in de schooltijd of foute vrienden heeft. Vanaf de basisschool kan een kind al signalen afgeven van een LVB. Grof gezegd kun je een LVB herkennen op zes gebieden: Concreet gedrag, rekenen, school, schrijven, taalbegrip/gebruik, vriendschappen en sociale relaties.

Concreet gedrag

Jongeren met een LVB hebben vaak grote moeite met het klokkijken, maar ook hobby’s hebben die bij hun eigen leeftijd behoort. Ze lopen een soort van ‘achter’ met hun hobby’s.

Rekenen

Jongeren met een LVB hebben moeite met simpele rekensommen, aftrek- of optelsommen, maar ook rekenen met tijd (waar het klokkijken weer terugkomt), ook hebben ze vaak moeite met het omgaan met wisselgeld.

Hechtingsprobleem kind scholing

Jongeren met een LVB worden meestal overgeplaatst naar een speciaal onderwijs, maar dit hoeft niet perse. Het kan ook zijn dat het kind vaak blijft zitten omdat het allemaal te lastig is voor zijn of haar mentale leeftijd.

Schrijven

Jongeren met een LVB hebben vaak moeite met het maken van werkstukken. Als ze ouder worden zijn deze ‘werkstukken’ er in online formulier vorm, dit vinden ze dan dus meestal ook erg lastig.

Taalbegrip/gebruik

Voor jongeren met een LVB zijn spreekwoorden en gezegden gewoon niet logisch, ze begrijpen ze niet en kunnen ze niet in de juiste context gebruiken.

Vriendschappen en sociale relaties

Veel jongeren die een LVB hebben, hebben moeite met het aangaan en onderhouden van hun sociale contacten. Dit geld niet alleen voor het vormen van vrienden of vriendengroepen, maar ook voor de sociale contacten die hij of zij heeft met de familie of bijvoorbeeld de dokter.

Natuurlijk zijn er ook andere factoren waaraan je een jongere met een Lichtverstandelijke beperking kunt herkennen, bijvoorbeeld: plannen en organiseren, naleven van afspraken, aandacht vestigen, het begrijpen van instructies/uitleg, het reguleren en herkennen van emoties enz. kort gezegd komt het allemaal neer op de kracht van je denken en begrijpen.

Herken je dit nu in jezelf of in een ander in je omgeving? Schiet dan niet in de paniek, het is helemaal niet erg om een LVB te hebben. Daarnaast moet je eerst gediagnosticeerd worden door een professional.

gerelateerde Blog
Inhoudsopgave